Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bảo vệ người tiêu dùng lần thứ 2

Ngày 19/1, trong khuôn khổ Đại hội Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam lần 2, trang thông tin điện tử Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã ra mắt nhằm tuyên truyền thông tin tổng hợp, thông tin hoạt động của Trung ương Hội và các Hội tỉnh/thành phố, các đơn vị trực thuộc và tổ chức thành viên; đồng thời xử lý tố cáo, khiếu nại; bảo vệ người tiêu dùng.