Ma trận sản phẩm OCOP đánh đố người tiêu dùng

Bắt đầu từ vài sản phẩm của tỉnh Quảng Ninh, đến nay chương trình "mỗi xã một sản phẩm – OCOP" đã bước sang giai đoạn 2, với gần 10.000 sản phẩm được đánh giá phân hạng từ 3 sao trở lên. Đáng nói, thị trường sản phẩm OCOP ngày càng đại trà, không chỉ có nhóm sản vật đặc sản địa phương, mà hầu như nông sản nào cũng gắn mác OCOP, khiến người tiêu dùng không còn thấy hấp dẫn, thậm chí nghi ngại về chất lượng.