Cuộc chiến Israel-Hamas nhiều thương vong nhất kể từ năm 2007

Quân đội Israel đang thắt chặt vòng vây Gaza với các video của quân đội nước này cho thấy những trận giao tranh đang diễn ra khốc liệt với lực lượng Hamas. Việc chinh phục thành phố lớn nhất Gaza và là thành trì cai trị của Hamas sẽ là một nhiệm vụ khó khăn đối với quân đội Israel, buộc binh lính phải chiến đấu trong mê cung đô thị và dày đặc bẫy mìn cũng như những thiết bị nổ tự chế, cùng một mạng lưới đường hầm rộng lớn mà các thành viên của Hamas sử dụng để phục kích lực lượng Israel.