Tiêu điểm Quốc tế: Tác động của cuộc xung đột Israel - Hamas với thị trường toàn cầu

Nếu cuộc chiến Israel - Hamas leo thang thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn, nó sẽ gây ra một cú sốc đối với sự tăng trưởng của thế giới và cản trở các nỗ lực chống lạm phát.