Cố đô Lam Kinh - Những giá trị trường tồn

Cách trung tâm Thanh Hóa khoảng 50 km, Khu di tích Lam Kinh có nhiều công trình bề thế với lịch sử hàng trăm năm.