Lễ hội Cố đô Hoa Lư – Giữ hồn cốt của Cố đô ngàn năm

Vào dịp tháng Ba âm lịch hàng năm, nhân dân tỉnh Ninh Bình lại nô nức chuẩn bị Lễ hội Hoa Lư nhằm kỷ niệm sự kiện vị anh hùng dân tộc Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế và tri ân các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Nét đặc sắc trong Lễ hội Hoa Lư không chỉ bởi ý nghĩa tri ân, giáo dục lịch sử cho các thế hệ mà còn thu hút người dân, du khách trong và ngoài nước bởi các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc dân tộc góp phần tôn vinh văn hóa truyền thống của vùng đất Cố đô.