Chủ tịch Hạ viện bị phế truất khiến Washington càng có ít thời gian xử lý vấn đề chính phủ đóng cửa

Vì Chủ tịch là người thiết lập chương trình nghị sự lập pháp tổng thể tại Hạ viện, cho nên, thời gian chờ đợi có Chủ tịch mới càng dài thì thời gian thảo luận về dự luật tài khóa mới cho chính phủ càng ít đi.