Bão số 4 gây thiệt hại nặng nề ở Đài Loan (Trung Quốc) đã mạnh lên khi vào Biển Đông

Chiều 5/10, bão Koinu đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và trở thành bão số 4 trong năm 2023, nhưng thay vì yếu đi như dự báo ban đâu, đã mạnh lên gây biển động dữ dội.