Chủ tài khoản mạng xã hội sẽ phải thực hiện định danh

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm, quy định sửa đổi sắp tới sẽ yêu cầu các chủ tài khoản mạng xã hội thực hiện định danh, dù sử dụng nền tảng của nước ngoài hay trong nước.