Đề xuất quản lý biển số theo mã định danh của chủ xe

Bộ Công an đề xuất cấp và quản lý biển số xe máy, ô tô theo mã số định danh của chủ xe, hay còn gọi là "biển số định danh". Đây là nội dung trong dự thảo thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới do Bộ Công an ban hành, đang lấy ý kiến trong hai tháng, từ ngày 14/3.