Chống Houthi: Trận hải chiến khốc liệt nhất của quân đội Mỹ sau Thế chiến II

Nếu Houthi dùng tên lửa đạn đạo tấn công tàu thuyền ở Biển Đỏ,  Mỹ chỉ có 10s để phát hiện, 10s để quyết định cách đối phó và mắc sai lầm một lần, điều tàn khốc sẽ đến.