Các nước BRICS không ký tuyên bố chung sau hội nghị hoà bình cho Ukraine

Nếu cộng thêm Liên bang Nga và Trung Quốc không tham gia hội nghị, toàn bộ khối BRICS đã không ký vào tuyên bố chung sau hội nghị hoà bình cho Ukraine.