Chín nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký văn bản gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.