Cát tặc tung hoành khu vực cửa biển Ba Lạt

Khi nhiều địa phương thực hiện chỉ đạo của chính phủ về việc siết chặt quản lý và xử lý khai thác cát trái phép thì “cát tặc” lại chuyển địa bàn hoạt động về khu vực cửa sông, cửa biển. Điều này không chỉ gây bức xúc cho người dân mà còn đe dọa sạt lở bờ kè xung quanh.