'Cát tặc' hoành hành tại tỉnh Vĩnh Phúc

Mặc dù Chính phủ đã chỉ đạo tăng cường quản lý cũng như đồng loạt ra quân triển khai xử lý nạn khai thác cát trái phép, tuy nhiên, hoạt động này chưa thực sự chuyển biến. Tình trạng khai thác cát trái phép vẫn mặc nhiên tung hoành, không chỉ tại tỉnh Hưng Yên mà còn diễn ra tại tỉnh Vĩnh Phúc.