Cát tặc lộng hành, chính quyền bất lực

Tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép đang diễn ra nhức nhối tại nhiều tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước. Thế nhưng, cơ quan chức năng địa phương gần như bất lực trước vấn nạn này.