Cân nhắc về quy định niên hạn đối với xe tập lái

Cục Đường bộ VN đang đề xuất quy định niên hạn đối với xe tập lái hạng B1, B2 và FB không quá 20 năm (tính từ năm sản xuất). Xe tập lái hạng C, FC, D, E, FD và FE có niên hạn tối đa từ 17-25 năm (theo quy định tại Nghị định 95/2009 quy định niên hạn xe chở hàng và người). Nếu thực hiện thì cần có lộ trình phù hợp, bởi để thay thế khoảng 10-20% số xe ở mỗi cơ sở đào tạo sẽ là gánh nặng rất lớn về kinh tế, trong khi loại xe này vẫn đến kiểm định theo chu kỳ.