Cần chấn chỉnh việc thi công, nâng cấp Quốc lộ 19

Quốc lộ 19 là tuyến đường huyết mạch nối khu vực Tây Nguyên với vùng Duyên hải miền Trung. Tuy nhiên, quá trình thi công, nâng cấp tuyến đường này đang bị kéo dài và phát sinh nhiều vấn đề không đảm bảo an toàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.