Quốc lộ 19 - Dự án hơn 3.600 tỉ đồng thi công ì ạch

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 19 được khởi công từ năm 2020, dự kiến hoàn thành vào năm 2023, có tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỉ đồng. Nhưng đến nay, tiến độ thi công của dự án vẫn chậm trễ nghiêm trọng, gây bức xúc cho người dân và người tham gia giao thông, đồng thời làm giảm hiệu quả của dự án.