Các doanh nghiệp ngoại đánh giá cao môi trường kinh doanh tại Việt Nam

Hội chợ Vietnam Expo vừa qua tại Hà Nội quy tụ hàng trăm doanh nghiệp ngoại tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp ngoại đánh giá cao môi trường kinh doanh và đặt mục tiêu mở rộng thương mại tại thị trường Việt Nam trong năm 2024.