Buýt nhanh BRT - Bỏ hay giữ?

Đầu tư cả nghìn tỷ đồng nhưng sau 7 năm triển khai, dự án xe buýt nhanh BRT tại Hà Nội được nhiều người đánh giá là không hiệu quả và trong suốt những năm qua việc nên bỏ hay tiếp tục phát triển tuyến buýt này cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều cho cả người dân và các chuyên gia giao thông.