Cận cảnh hành trình đi buýt nhanh BRT bằng vé điện tử

Thay vì sử dụng vé giấy, hành khách đi lại trên tuyến buýt nhanh BRT Hà Nội bắt đầu sử dụng loại thẻ vé điện tử thông minh được làm bằng chất liệu nhựa tổng hợp (NFC), có gắn chíp điện tử.