Bộ Tài chính bác đề xuất hỗ trợ 1.000 USD khi mua xe điện

Bộ Tài chính đã đề nghị bỏ kiến nghị về trợ cấp 1.000 USD khi mua xe điện, đồng thời bác nhiều kiến nghị hỗ trợ về các loại thuế với hoạt động sản xuất, tiêu thụ cũng như xây dựng trạm sạc cho xe điện.