Bộ GTVT đề xuất loạt chính sách chuyển đổi sang xe điện

Bộ GTVT vừa đề xuất với Chính phủ chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang xe ô tô điện. Theo đó, 3 loại xe ô tô điện được hưởng hỗ trợ, ưu đãi phát triển gồm: xe ô tô điện chạy pin, xe ô tô điện sử dụng pin nhiên liệu và xe ô tô năng lượng mặt trời.