Podcast

Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Chính phủ đề xuất tăng học phí đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Chính phủ đề xuất tăng học phí đại học

Tại tờ trình, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, mức trần học phí với đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học 2023 - 2024 là 1,2 - 2,45 triệu đồng/tháng, tùy khối ngành, thay vì mức 1,35 - 2,76 triệu đồng như Nghị định 81. Mức thu hiện nay là 980.000 đồng - 1,43 triệu đồng/tháng.

00:00 / 00:00
0:00