Bỏ điều kiện về nơi cư trú khi mua nhà ở xã hội

Theo luật Nhà ở năm 2014, người muốn mua hay thuê nhà ở xã hội phải đáp ứng 3 điều kiện về nhà ở, cư trú và thu nhập. Để nâng cao khả năng tiếp cận của người dân đối với phân khúc NOXH, mới đây Bộ Xây dựng đã có đề xuất về việc bỏ quy định nơi cư trú, và đề xuất này cũng đã nhận được nhiều đánh giá tích cực.