Bịt những ‘lỗ hổng’ trong hoạt động đăng kiểm

Các Trung tâm đăng kiểm những ngày gần đây đang trong tình trạng quá tải do hàng loạt trung tâm đăng kiểm phải đóng cửa. Rõ ràng việc cấp phép đạt chuẩn cho những xe không đạt yêu cầu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thế nên thời gian qua, nhiều nhân sự hoạt động trong lĩnh vực đăng kiểm ăn không ngon, ngủ không yên bởi hàng loạt Trung tâm phải dừng hoạt động, cùng với đó rất nhiều đăng kiểm viên và lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm dính vào vòng lao lý. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra hiện nay là "vì đâu nên nỗi", phải chăng đang tồn tại những lỗ hổng trong lĩnh vực này?