Biến đổi khí hậu - Cảnh báo đỏ với sức khoẻ nhân loại

Qua phóng sự “Biến đổi khí hậu – cảnh báo đỏ với sức khỏe nhân loại” của Tin tức TV, quý vị sẽ hiểu rõ thêm biến đổi khí hậu tác động ra sao tới sức khỏe loài người cũng như một số giải pháp thích ứng đối với một trong những vấn đề “nhức nhối” của cộng đồng thế giới hiện nay.