Tiêu điểm tin

Bão số 4 bất ngờ mạnh lên ở Biển Đông sau khi làm tê liệt máy đo gió ở Đài Loan (Trung Quốc)

Bão số 4 bất ngờ mạnh lên ở Biển Đông sau khi làm tê liệt máy đo gió ở Đài Loan (Trung Quốc)

Thay vì suy yếu, báo số 4 đã mạnh lên và đang ở giai đoạn mạnh nhất trong suốt quá trình di chuyển trên Biển Đông.

00:00 / 00:00
0:00