Bảo hiểm thất nghiệp: Chỗ dựa của người lao động

Dịch bệnh COVID - 19 đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành nghề, lĩnh vực. Nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp, thậm chí đóng cửa dẫn đến việc làm của một bộ phận người lao động bị cắt giảm. Trong lúc này, chính sách bảo hiểm thất nghiệp là “điểm tựa” giúp người lao động ổn định cuộc sống.