Ngăn chặn hành vi trục lợi quỹ Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm thất nghiệp

Trước tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm thất nghiệp đang diễn ra phức tạp, ngành Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng đã và đang triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật này.