Bắc Bộ, Trung Bộ trải qua đợt mưa lớn nhất từ đầu năm 2023 tới nay

Theo Trung tâm Dự báo khí thượng thuỷ văn quốc gia, tuần qua có thể là đợt mưa lớn nhất ở Bắc Bộ, Trung Bộ tính từ đầu năm 2023 tới nay.