300 thiết bị bay tạo hình mừng Giáng sinh tại Nhật Bản

Sự kiện mừng Giáng sinh này được tổ chức tại nhà ga Kamishihoro-cho nhằm khuấy động bầu không khí cho người dân khi hàng loạt sự kiện lễ hội phải hủy bỏ vì dịch COVID-19.