Thực khách vừa đạp xe vừa ăn uống tại cửa hàng thức ăn nhanh

Việc thưởng thức đồ ăn nhanh kết hợp với đốt calo bằng luyện tập tại chỗ dành cho các thực khách có nhu cầu đã được hiện thực hóa tại một cửa hàng ở Trung Quốc.