17 dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới

Theo Bộ Xây dựng, trong quý I/2023 có 17 dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới với 7.187 căn, số lượng dự án được cấp phép mới bằng khoảng 77% so với quý IV/2022.