Kỳ vọng đề án 1 triệu căn Nhà ở xã hội

Trong những năm qua, nhiều cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đã được ban hành nhằm phát triển nhà ở xã hội (NOXH). Tuy nhiên theo đánh giá chung, các cơ chế chính sách vẫn chưa đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp đầu tư.