Yêu cầu các Trung tâm đăng kiểm làm việc 3 ca/ngày

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thanh tra Bộ GTVT, các sở GTVT phối hợp triển khai các giải pháp xử lý, không để xảy ra tình trạng ùn tắc tại một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.