Xung quanh vấn đề tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Những phiên họp của Hội đồng lương quốc gia diễn ra như thông lệ vào cuối tháng 6, luôn thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp, người lao động vì bàn về phương án tiền lương tối thiểu cho năm sau.