Xung đột Israel - Hamas thêm nguy cơ lan rộng ra khu vực

Xung đột Israel-Hamas đã xuất hiện thêm nhiều nhân tố tiêu cực mới. Một là quân đội Israel cho biết sẽ rút dần một số trong 300.000 quân dự bị đang tham chiến tại Dải Gaza, song lại cảnh báo xung đột còn kéo dài và trên thực tế đã tăng cường tấn công phía Nam Dải Gaza. Hai là mặc dù tân ngoại trưởng Israel nhấn mạnh ưu tiên giải quyết vấn đề con tin ở Dải Gaza, nhưng Tel Aviv lại bác bỏ thỏa thuận con tin mới do Hamas đề xuất.