Xuất khẩu sầu riêng tăng đột biến

Bốn tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt hơn 190 triệu USD, tăng gần 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm trên 84%.