Xuất hiện dịch vụ gọi xe cho người uống bia rượu

Ngay sau khi Nghị định 100 có hiệu lực, với chế tài phạt nặng những người có nồng độ cồn khi tham gia giao thông, nhiều ứng dụng gọi xe khi say rượu đã nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội, thậm chí ở cả các nhà hàng.