Xử lý vi phạm về trật tự giao thông đô thị nơi 'nóng' nơi 'lạnh'

Tại một số nơi ở vùng ven Hà Nội đang tồn tại nhiều bãi trung chuyển hàng hóa trái phép. Trong khi nhiều địa bàn ra quân quyết liệt dẹp bỏ, cũng có những địa bàn lại để mặc cho các bãi này hoạt động hoặc thậm chí là có dấu hiệu bảo kê cho hoạt động này.