Xu hướng 'ngại kết hôn' trong giới trẻ Trung Quốc

Đất nước tỉ dân đang đứng trước khủng hoảng dân số, thậm chí người dân còn được cho là già trước khi giàu.