Xóa bỏ 'điểm đen' về rác qua các trạm chuyển tải rác

Hà Nội đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, mật độ dân cư đông kéo theo sự gia tăng không ngừng của các loại chất thải, rác thải. Tuy nhiên, hiện công tác thu gom lại đang gặp nhiều bất cập, trong đó nổi bật là vấn đề thiếu các điểm cẩu rác đạt các điều kiện về môi trường. Chính vì thế, khi các trạm chuyển tải rác được triển khai đã mang theo hy vọng về lợi ích kép với cả 2 mục tiêu: Kinh tế và môi trường.