Xem loạt video sinh vật biển bị rác thải nhựa bức tử đau đớn

Rùa biển bị ống nhựa cắm lỗ mũi, sử tử biển bị túi ni lông siết cổ, hải cẩu mắc kẹt trong lưới đánh cá... là những hình ảnh báo động về tác hại của rác thải nhựa với sinh vật biển.