Xem "chữa bệnh" bằng giẫm đạp lên bệnh nhân ở Thái Nguyên

Đây là hình ảnh ghi lại tại cơ sở chữa bệnh của bà Phạm Thị Phú ở thị xã Sông Công (Thái Nguyên) với hàng trăm người đang xếp hàng chờ đợi được bà truyền năng lượng.