Xem cách trường đại học Triều Tiên chống dịch

Trườn Đại học Thương mại Jang Chol Gu tại Bình Nhưỡng (Triều Tiên) đã áp dụng nhiều biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn dịch COVID-19.