Xem bói online - Lợi bất cập hại

Hiện tượng cô đồng Trương Hương với câu nói “đúng nhận, sai cãi” gần đây là một ví dụ cho sự nở rộ dịch vụ xem bói, buôn thần bán thánh trên mạng xã hội.