Xem 'bác sĩ' robot kiểm tra sức khỏe cho trẻ mầm non

Hàng sáng, các học sinh mẫu giáo Trung Quốc thường xếp hàng để "bác sĩ" robot kiểm tra sức khỏe trước khi vào lớp.