Xây lại cầu 1.300 tấn trong 36 giờ

Video về chiếc cầu trọng lượng 1.300 tấn được xây lại trong vòng chưa đầy 2 ngày đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong công nghệ xây dựng (video dưới).